محورهای همایش

محورهای هشتمین همایش طلای سبز

1

    تبیین جایگاه داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی در نظام سلامت کشور

2 ارزیابی اقتصادی و اجتماعی داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی در ایران و جهان
3

    نقش فرآورده‌های طبیعی درکنترل ودرمان بیماری‌ها با تمرکز بر بیماری‌های گوارشی

4

    کشت، تولید و فرآوری بذرها با تأکید بر تولید بذر و مواد اولیه استاندارد

5

    سیاست‌ها و ضوابط تولید داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی: چالش‌هاوراهکارها

6

    انتقال و بومی‌سازی فناوری‌های نوین درصنعت داروهای گیاهی وفرآورده های طبیعی

7

   فرصت‌های صادراتی داروهای گیاهی و فرآورده‌های طبیعی

8

    نقش شتابدهنده‌ها و استارت‌آپ‌ها در توسعه اقتصادی فرآورده های طبیعی

9

    نقش ذائقه، فرهنگ و آموزش در پذیرش فرآورده‌های طبیعی و پروبیوتیک‌ها

10

    فرآورده‌های طبیعی مورد مصرف در دام و طیور و آبزیان

11

    نقش‌ آینده‌پژوهی در ارتقای کمی و کیفی فرآورده‌های طبیعی

12

    ساختاربخشی قابل نظارت در بسته‌بندی گیاهان دارویی و دمنوش‌ها