درباره همایش

هشتمین همایش طلای سبز با هدف بررسی جایگاه فرآوردههای طبیعی و داروهای گیاهی در ارتقای سطح سلامت جامعه و افزایش فرصت‌های صادرات غیرنفتی همراه با نمایشگاه جانبی در روزهای 19 تا 21 تیرماه سال 1398در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

علاقمندان میتوانند چکیده و اصل مقالات خود را طبق دستورالعمل مندرج در سایت به نشانی www.greengold.ir حول محورهای زیر تا تاریخ 30 خردادماه 1398 به دبیرخانه دائمی این همایش ارسال نمایند.